събота, 13 май 2017 г.

Организацията прави нацията

Преди много много години основното форма на социална организация била племето. Малка общност от близки роднини с изключение на малцина "братовчеди" „забрани“ от околните племена или села,които все пак по една или друга връзка се оказвали свързани с родът към който се присъединявали.Все още дори могат да се видят остатъци от тази примитивна форма на общинно съществуване в езика ни под многото думи означаващи различни роднини и техните връзки.Все пак родовата форма на социална организация е заложена дълбоко в паметта на човешкото общество,така както първото разклонение на поникът от семето,което ще се превърне в могъщо дърво е основата за коренът му и колкото и време да минава то не изчезва,а само се разширява и втвърдява докато коренната система на дървото расте и се развива.Та,горе-долу същото е и с родово-общинното мислене-колкото и време да минава „споменът“ за първите общества не изчезва,а само се трансформира и придобива различни значения.

понеделник, 1 май 2017 г.

Структура на продуктивистката икономика

В началото на човешката история хората не са могли да разберат значението на понятия като капитал,цена,суровина,продукт или пък дори богатство.Всичко е било пределно ясно и просто-за да се живее трябва да се произвежда и тогава под „производство“ се е разбиларо „горе-долу“ ВСИЧКО необходимо за оцеляването!Тогава човекът не е можел дори да разбере смисъла на думата „лукс“,защото за да я разбере той е трябвало да разбере как някой ще прави нещо,което не е необходимо за оцеляването му,което си е било чиста „загуба на време“ за онези условия и е означавало на практика СИГУРНА СМЪРТ!
Тогава не е съществувало дори понятието за нещо,което се произвежда без да има нужда от него за изкарването на прехраната на населението и т. нра. „икономика“ е била просто създаденият от практическият опит „обичай“ кой,как и какво да върши а да може стомасите на всички членове на общността да са пълни. И с това може да се дефинира една „минимална“ иконоцика,която да удовлетворява ВСИЧКИ членове на едно общество,било то и само за най-най-базовото им оцеляване.

понеделник, 17 април 2017 г.

Няма власт над Човешкият Дух!

Някога,преди много много години населението на Земята не било толкова многобройно колкото днес.Харата пак били един от най-широко разпространените видове на планетата(заедно с плъховете,мухите,хлебарките и естествено бацилите),но гъстотата на популацията им била далеч по-ниска от днес.Това всъщност означавало,че вероятността наблизо около теб да има друг човек била относително висока без значение къде на сушата на тази планета се намираш,но

събота, 1 април 2017 г.

Прогресивистка юриспруденция

В нашия съвременен свят......

петък, 17 февруари 2017 г.

Деконцентрираната армия

Някога,преди много,много години хората са си мислели,че Държавата е само едно единствено нещо-територията под властта на нейната АРМИЯ!Е,може и да не са го казвали точно така(а дори да НЕ са подозирали какво точно казват),но "в общи линии" са казвали точно това!Държавата започвала и свършвала там където започвала и свършвала властта на войниците на краля,императора,деспота и т.н..

понеделник, 21 ноември 2016 г.

Необходимосттна теория за стойността

В съвременната икономическа мисъл съществуват един проблем на който аз мисля не се отдава достатъчно внимание,въпреки че кажи-речи обитава умовете на икономистите от самото създаване на икономиката като отделна научна дисциплина.Това е въпросът:„Какво е стойност?“.Въпреки,че може би Ви звучи доста просто написан така и отговорът му да е очевиден за почти всеки дори и да няма никакви познания по икономика,в реалността нещата не стоят „точно така“!

сряда, 9 ноември 2016 г.

Триумвиратът

В основата на абсолютния прогресивизъм стои една много интересна идея-идеята,че за да може да функционира обществото при абсолютния прогресивизъм е необходимо пълното участие на 3 много важни негови елемента-икономическият съвет/и,добре структурираният в множество събрания народ и независимата армия организирана на щабен принцип.Дълго време се чудих как да обобщя тази социална организация в една „обща рамка“,която да може едновременно да се предаде с малко думи,но да не изкриви смисъла си и да запази ясна първоначалната си идея и дълго време не успявах да го постигна.Но след много години трудни опити накрая стигнах до нещо,което си мисля,че има смисъл.Това е идеята за ТРИУМВИРАТА!
На „по-разбираем“ език триумвират ще рече една единствена структура,но съставена от 3 отделни независими една от друга части,които работят заедно за да се изграждат една-друга,но едновременно запазват самостоятелността си.Да,разбирам,че някой от вас може би НИЩО НЕ СА РАЗБРАЛИ,но от това определение,но потърпете моля ви и се опитайте да вникнете по-дълбоко в тези думи.Нека „поработя“ с малко примери!По света например има държави където населението пряко избира своите съдии,полицейски началници и представители в различни органи на държавната администрация заедно с правителството,президента и кметовете си.Това е характерно за някой щати а Съединените щати,но англо-американската демократична традиция на която то се явява продължение лежи в една много по-стара идея.Идея буквално на стотици години,която е изглеждала толкова радикална за времето си,колкото абсолютния прогресивизъм изглежда сега-идеята за разделението на властите.Преди стотици години когато англичаните още не били установили устоите на своето общество и когато в Европа започвала да се надига вълната за освобождение от средновековните феодално-аристократични порядки се намерили група „мислители“-всъщност хора с различни професии и място в обществото,които започнали да си представят как може да изглежда един нов свят.И една от насоките по които поели техните мисли редом с идеите за демокрацията и човешките права била принципът за разделението на властите-логиката,че властта НЕ трябвало да стои в ръцете само и единствено на една институция или още по-лошо-личност,както е било през цялата история до която те имали достъп по онова време,а че може би ще е по-добре тя да бъде разделена между колкото се може повече отделни институции и съответно индивиди ВСЕКИ,от които да бъде ИЗБИРАН ПРЯКО ОТ НАРОДА!Именно това в големите букви е било „радикалното“ в тази идея,защото идеи че не трябва хората да бъдат управлявани от крале,имеператори или аристократи винаги ги е имало под една или друга форма в мисълта на народа и дори в най-мракобесните моменти на средновековието в умовете дори на простите селяни се е прокрадвала идеята,че хората могат сами да си изберат някого,който ще бъде по-добър цар,от този който имат или дори,че е възможно държавата да се управлява от „някакво събрание на големците“ където народът ще избира членовете му,но до този момент хората ВИНАГИ са били ограничени от идеята,че ще трябва да има САМО ЕДИН „орган“ на държавната власт и ВСИЧКИ ще трябва да му се подчиняват!Можем да наречем тази идея с хиляди имена-склонност към йерархия,върховенство на монархията или парламента,желание за концентрация на властта и в момента през мисълта ми минават още десетки възможни думи и изрази,но в крайна сметка аз ЛИЧНО смятам,че това мислене опира само до едно-да има само ЕДИН ОТГОРЕ и всички останали ДА МУ СЕ ПОДЧИНЯВАТ!Вие,ако искате можете както да се съгласите с мен,така и да ми се противопоставите,но именно ТОВА Е това,което виждам като основен управленски принцип в историята на света от времето на първите цивилизации в древния Близък Изток,та чак до съвременните държави-всичко винаги се свежда до това да има единна власт и ВСИЧКО останало да й се ПОДЧИНЯВА!Дали източникът на тази власт ще бъде императорска династия,аристократична фамилия,демократично избран президент или републикански сенат всичко си е ВСЕ СЪЩОТО!До времето когато на хората им идва идеята за разделението на властите!
Когато в началото се появява това предложение,то звучи толкова странно,авангардно,ексцентрично и още цяла плеяда от думи за изненада и новост,че по-голямата част от хората дори не успяват да разберат истинското му значение.Смея да твърдя,че това се повтаря и до ден днешен,особено по нашите географски ширини!Имало е една група от мислители в Европа в десетилетията непосредствено преди и по времето на Просвещението които са се изправяли пред стария като самото човечество въпрос КОЙ трябва да носи ОТГОВОРНОСТ за ставащото в обществото?И докато по-голямата част от съвременниците им се „отвличали“ по възкресяването на идеи от древните Гърция и Рим за rex publicа и demos kratos извлечени от последните увехтели останки от едно отдавна отминало време те така да кажа,предприели един по-„прагматичен“(въпреки,че тогава още тази дума не е съществувала)подход и вместо просто да си „мечтаят“ как онова отдавна отминало време ще се възкреси те решили да погледнат на въпроса под НОВ ЪГЪЛ!Всички по-образовани люде от онова време знаели за традициите на древните гърци и римляни по въпросите за управлението на обществото.Те добре разбирали идеите за свободния избор на представители на народа във властта,за върховенството на закона,за демокрация(власт на народа),за механизмът на функциониране на Римската република чрез отговорностите носени от Сената и Императора и още много други „полезни“ идеи от дълбоката древност.Тази историческа памет е запазена и до ден днешен,та дори и в нашата скромна политическа и юридическа традиция в нашата държава чрез идеите за представителната демокрация,rex publica-та-държава основана на върховенството на закона,поставяне на цялата законодателна власт в ръцете на органа избран пряко от народа-народното събрание и още много други примери.За да не изброявам всичко просто ще заключа(моля да се вземе предвид,че това е мое лично мнение,а НЕ исторически факт,който представям,така че сте свободни както да се съгласите,така и НЕ с него),че това което ние днес разбираме като демокрация(власт на народа)и република(държава основана на върховенството на закона)НЕ е модерна идея,а ако имахме една машина на времето и можехме да преместим един гражданин на древен Рим или Гърция,който наистина е добре запознат с политика и философия,а не просто обикновен плебей,то той веднага би забелязал сходствата вежду начина по който е било устроено обществото тогава и сега и дори НЕ би се „изненадал“ толкова от това как ние управляваме държавите си днес.(Отново ПОВТАРЯМ,че това е мое лично,а не исторически факт,ако НЕ ста съгласни,моля изразете аргументирайте се в секцията за коментарите по-долу след публикацията.)


Но защо Ви разказвам всичко това?Може би този въпрос вече изниква в съзнанията ви.Отговорът е прост!Защото както казва една „стара,стара книга“:„Няма нищо ново под Слънцето.“.Тоест,държавното устройство под което ние(или поне тези държави,които се считат като „модерни“ според сега съществуващите класификации на историците,философите и политолозите)живеем всъщност е „копи-райт“ на Древните Елада и Рим,а не наше „собствено производство“!И това важи както за нашата „малка България“,така и за големите свръхсили като САЩ,Великобритания,Франция и Германия(или поне тези държави,които претендират за такъв статус).Дори и държави,които на практика представляват диктатури напомнящи древните царства и империи като стил и порядки на управление се опитват да се „маскират“ като съвременни „демокрации“ и „републики“.Вземете за пример множеството държави в Африка или Америка,където историята показва как местните диктатори свикват „избори“ само и само за да покажат на света колко много ги „иска“ народът им.Или комунистическите държави,които винаги слагат думата „народна“ или „демократична“(а понякога и двете)в имената си.Или модерните „републики“ и „федерации“,които възникнаха през 20-ти век на мястото на старите империи.Републики по имена-кървави диктатури,дори по-кървави от древните царства по своята природа!Ами Съюзът на Съветските Социалистически Републики-не е ли и той една „маскирана“ под светли лозунги и стари думи форма на диктатура?А какво ще кажете за държавите от Близкия изток,които в случаите когато нямат потомствена аристокрация обичат да „привързват“ названието „република“ към имената си?Или пък модерен Китай-олицетворение н всичко казано до сега-нито е република като Древен Рим,нито е демокрация като Древна Елада,но се „бута“ да е всичко това,че дори и народна!Защо!?Защо толкова много Държави навсякъде по света(да не кажа всички,мъпреки че съществуват малки изключения)толкова силно искат да се представят на останалия свят като републики?

сряда, 31 август 2016 г.

Горчивото хапче

Понякога....